Edukacja

2011-2015 Liceum Plastyczne Im. Jana Cybisa w Opolu

2015-2018 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rysunku i Malarstwa

O poszukiwaniach i obrazach

Głównym medium, w jakim się wyrażam jest malarstwo, jednak interesują mnie również obszary rysunku i fotografii. Przede wszystkim malarstwo umożliwia mi wyrażanie mojego stosunku do otaczającego mnie świata, związanych z tym przeżyć, doznań i emocji. W obrazach rezygnuje z figuratywnego przedstawienia, starając się przekroczyć sferę rzeczywistości widzialnej poprzez sięganie do własnego wnętrza.

Cykle prac stanowią próbę wyrażenia przeżyć, jakie towarzyszą dniu codziennemu. Doznań, które pochodzą ze świata zewnętrznego, ale nie objawiają się w sensie fizycznym. Kładę nacisk na ich zjawiskowy charakter, przedmiotowo nieuchwytny, nieco ulotny. Obrazy są otwarte na niekończący się proces twórczych poszukiwań.

Osiągnięcia 

  • udział w VII Kazimierskiej Pleneriadzie Uczelni Artystycznych w Kazimierzu Dolnym zajęcie 3 miejsca w pleneriadowym konkursie, 2017
  • udział w wystawie "3:3" ZSP w Katowicach, 2015
  • udział w wystawie "8x’" w Inkubatorze Kultury Pireus w Poznaniu, 2017
  • udział w wystawie pokonkursowej Międzynarodowego Triennale Rysunku, Rondo Sztuki Gallery w Katowicach, przejście do drugiego etapu konkursu, 2017
  • udział w wystawie poplenerowej Wydziału Malarstwa I Rysunku "Przestrzeń Otwarta/Przestrzeń zamknięta" w Galerii R20 w Poznaniu, 2017
  • udział w wystawie  "Rozmowy" w Galerii 17 w Poznaniu, 2018
  • udział w wystawie "Obraz obok obrazu" w Jastrowie, 2018
  • udział w wystawie grupowej GRUPPE99 w Pałacu Nordkirchen w Niemczech, 2018
  • Wyróżnienie w „Konkursie ’30 / 100’ ” . Organizowanym przez UAP oraz SOLARIS Company. Udział w wystwie pokonkursowej.